Skip to main content
vervoersverbot vogelgriep

Vogelgriep

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee zoals kippen of kalkoenen maar ook bij wilde vogelsoorten zoals eenden en duiven. Vogelgriep kan door veel verschillende virustypen veroorzaakt worden. Sommige virustypen kunnen in zeldzame gevallen ook overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.

Kunnen mensen ziek worden van vogelgriep?

Mensen die ziek worden krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep:

  • koorts,
  • hoofdpijn,
  • spierpijn,
  • hoest of
  • oogontsteking (conjunctivitis).

Pluimvee of vogels worden na infectie snel ziek, vaak al binnen enkele uren tot 3 dagen. Vrijwel ieder jaar wordt in Nederland wel vogelgriep vastgesteld bij een of meer pluimveebedrijven. In veel gevallen worden bedrijven dan geruimd en geldt een tijdelijke ophokplicht en vervoersverbod in een zone van een paar kilometer om het bedrijf met de besmette vogels.

Lees hier RIVM meer over de vogelgriep.

Is de stichting ook getroffen?

Twee van onze producenten liggen in de 10 km zone – wat betekent dat er vervoersbeperkingen zijn én dat de (vrije-uitloop)kippen verplicht binnen moeten blijven. Eieren van kippen die vanwege deze ophokplicht 16 weken binnen hebben gezeten, mogen niet meer als vrije-uitloopeieren worden verkocht. Sinds 16 februari 2022 zijn de vrije-uitloopeieren die Van Ginkel levert dan ook afgewaardeerd tot scharreleieren. Het afwaarderen van eieren de vrije-uitloopboeren kost geld. Dit betekent dat de pluimveehouders dezelfde prijs krijgen voor de afgewaardeerde eieren.

Leverancier Kip van de Boer mag geen kuikens ontvangen, waardoor het bedrijf ‘leeg’ staat. Indien het vervoersverbod eind februari wordt opgeheven, dan mogen vanaf de eerste week van maart weer kuikens aangevoerd worden. Acht weken later zouden de eerste kuikens slachtrijp zijn en mogen ze weer verkocht worden.

Voor onze webshop Eerlijketenuitdestreek betekent dit dat voorlopig geen vlees van Kip van de Boer besteld kan worden.