Skip to main content

Weet jij waar jouw eten vandaan komt? Graag geeft boer Erik Van Veldhuisen jou een virtuele tour van zijn pluimveehouderij “Kip van de boer”. Natuurlijk ben je ook meer dan welkom op zijn boerderij. Kuikens met een Beter Leven keurmerk. Het is een bewuste keuze. Een van de eisen is bijvoorbeeld minder dieren per m2 in de stal. Het levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het leven en aan de gezondheid van het kuiken. Uit liefde zijn deze activiteiten uitgebreid.

Verkoop van (h)eerlijke kippen. Weet waar jouw kip vandaan komt. Koop kip van de boer.

In nog een video van een ander pluimveebedrijf vindt je een mooi overzicht hoe een kippenstal schoongemaakt wordt en hoe hij klaar gemaakt wordt voor de ontvangst van de nieuwe generatie kuikens. Let ook op hoe de boeren van beide bedrijven een dagelijks hygiene routine hebben om te voorkomen dat de stal en de dieren besmet worden!

Deze video laat ook veel innovatie zien hoe die boer zijn stallen en dus zijn bedrijf zo duurzaam mogelijk heeft gemaakt. Sinds dien is al weer veel veranderd dus nu kan men nog beter te werk gaan en is ook de productie van vrije-uitloop kippen en biologische kippen toegenomen. De vraag hiernaar is ieder jaar weer groter ten opzichte van het voorafgaande jaar. We moeten wel, want je ziet bij iedere uitbraak van vogelgriep hoe groot de impact is op zo’n bedrijf, de dieren en de boer…