Skip to main content
nieuwsnieuwsbriefproducent

Vogelgriep treft onze boeren in de Foodvalley

By 18 februari 2022juni 9th, 2022No Comments

Wat is de vogelgriep?

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee zoals kippen of kalkoenen maar ook bij wilde vogelsoorten zoals eenden en duiven. Vogelgriep kan door veel verschillende virustypen veroorzaakt worden. Sommige virustypen kunnen in zeldzame gevallen ook overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Voor een uitgebreid overzicht hierover begin je het beste op wikipedia.

Is vogelgriep ook besmettelijk voor mensen?

Mensen die ziek worden krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep:

  • koorts,
  • hoofdpijn,
  • spierpijn,
  • hoest of
  • oogontsteking (conjunctivitis).

Pluimvee of vogels worden na infectie snel ziek, vaak al binnen enkele uren tot 3 dagen. Vrijwel ieder jaar wordt in Nederland wel vogelgriep vastgesteld bij een of meer pluimveebedrijven. In veel gevallen worden die bedrijven dan geruimd en geldt een tijdelijke ophokplicht en vervoersverbod in een zone om het bedrijf met de besmette vogels. Grootste probleem zijn eigenlijk de normale lokale vogels die rondvliegen alsook katten die het virus verspreiden in de omgeving.

Lees bij RIVM meer over de vogelgriep in Nederland.

Vogelgriep raakt boeren in de Foodvalley

Twee van onze producenten liggen in de 10 km zone – wat betekent dat er vervoersbeperkingen zijn én dat de (vrije-uitloop)kippen verplicht binnen moeten blijven. Eieren van kippen die vanwege deze ophokplicht 16 weken binnen hebben gezeten, mogen niet meer als vrije-uitloopeieren worden verkocht.

Van Ginkel

Sinds 16 februari zijn de vrije-uitloopeieren van Van Ginkel dan ook afgewaardeerd tot scharreleieren. Ze kunnen dus tot en met 24 maart geen vrije-uitloopeieren leveren. Vanaf die datum komen er nieuwe kippen in de stal bij Van Ginkel waarna wij deze eieren wèl weer kunnen leveren.

Kip van de boer

Leverancier Kip van de Boer mag geen kuikens ontvangen, waardoor het bedrijf ‘leeg’ staat. Indien het vervoersverbod eind februari wordt opgeheven, dan mogen vanaf de eerste week van maart weer kuikens aangevoerd worden. Acht weken later zouden de eerste kuikens slachtrijp zijn en mogen ze weer verkocht worden. Voor onze webshop betekent dit dat voorlopig geen kippenvlees van Kip van de Boer besteld kan worden.