Skip to main content
mansholt campus

Mansholt Campus

Op 8 september 2021 heeft het bestuur van Eerlijk Eten uit de Streek besloten om de samenwerking met de Mansholtcampus verder te verkennen.

De Mansholtcampus is een initiatief voor de ontwikkeling van een nieuwe regionale voedselstrategie in het gebied Eemvallei (Amersfoort en omgeving). De campus heeft vier pijlers:

  1. Denktank
  2. Experimenten
  3. Academie
  4. Community

Eén van de experimenten binnen dit initiatief is de zogenaamde foodhub. Deze krijgt invulling onder de naam “Eerlijk Eten uit de Streek”. We verkennen de samenwerking door praktisch met elkaar aan de slag te gaan en elkaar zo beter te leren kennen.

Levering aan Midden-Nederland

Door de levering door Eerlijk Eten uit de Streek stap voor stap uit te breiden van de FoodValley naar de Eemvallei wordt heel Midden-Nederland in feite ons werkgebied. Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen voor de start van de levering in dit gebied. Er komen twee of drie afhaalpunten in Amersfoort en omgeving. Verder gaan enkele producenten uit de Eemvallei aan Eerlijk Eten uit de Streek leveren. Zo kunnen consumenten uit de Eemvallei meedoen door producten af te nemen, zich in te zetten als vrijwilliger of door ambassadeur of donateur te worden.

Lokaal, eerlijk en duurzaam

Basis voor de samenwerking is de gemeenschappelijke wens om een eerlijk en duurzaam regionaal voedselsysteem/voedselcultuur tot stand te brengen. De verbinding tussen boeren en consumenten is daarbij essentieel. Een substantieel deel (20%-30%) van de dagelijkse voeding dient uit de streek te komen, de voeding kan steeds duurzamer geproduceerd worden en tegen een eerlijke prijs voor boeren én consumenten aangeboden worden.