Stichting Eerlijk Eten uit de Streek vindt het respecteren van je privacy erg belangrijk. In dit document informeren wij je over hoe wij persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom Stichting Eerlijk Eten uit de Streek persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, hebben we je e-mailadres nodig.
  • Wanneer je klant wordt bij ons, vragen we je om contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze worden alleen gebruikt in zoverre het voor de levering van bestellingen belangrijk is. Het e-mailadres wordt daarnaast gebruikt voor de wekelijkse update over het aanbod of de inhoud van de pakketten (abonnementen).
  • Wanneer je als vrijwilliger wilt meehelpen in de organisatie, zullen wij je contactgegevens ook verwerken.
  • Als je een donatie wilt doen aan de Voedselbank, verwerken wij onder andere je contactgegevens en het bankrekeningnummer.
  • Tot slot verwerken wij ook je contactgegevens als je leverancier bent voor de stichting.

Wij dragen zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van je persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we je gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van jou toestemming voor hebben gekregen. Je toestemming kun je altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot je persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat je gegevens altijd goed beveiligd zijn. Je persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat je niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Woocommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Woocommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Rechten

Op grond van de wet heb je het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen indien je gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heb je op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat je deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar jouw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar jouw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, heb je het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Je persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

Je hebt op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode je persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer je bezwaar hebt tegen de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Stichting Eerlijk Eten uit de Streek
Churchillstraat 53
3772 KV Barneveld
Email: info@eerlijketenuitdestreek.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe je het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).