Over de producent

Marjanne en Chris runnen de biologische pluimveehouderij De Lankerenhof in Voorthuizen. Sinds 2012 verkopen de pluimveehouders hun eieren onder hun eigen merk ‘Bleieren’. Maar naast eieren, wordt van deze eieren ook biologische tarwe- en speltpasta en BleierenRoom (zachte advocaat) gemaakt. Daarnaast verkopen ze het kippenvlees. De hanen worden groot gebracht en worden verkocht als braadhaan en de uitgelegde leghen wordt verkocht als soepkip of soepkipfilet.

De Lankerenhof is een biologisch legpluimveebedrijf met ruimte voor 6.000 opfokhennen + 1000 haantjes en verdeeld over twee legstallen ruimte voor bijna 12.000 leghennen. In de stallen en in de ruime uitlopen buiten, hebben de hennen alle ruimte om zich natuurlijk te gedragen. De kippen kunnen scharrelen, eten, drinken, rusten en eieren leggen. Het houderijconcept is erop gericht het milieu zo min mogelijk te belasten.

Project

eieren, zoetwaren, pasta

Producent

De Lankerenhof

Website

lankerenhof.nl

Duurzaamheid

Marjanne en Chris horen regelmatig dat het landschap er niet fraaier op wordt met alle grote stallen. Daarom willen ze mensen de kans geven hun voedsel van kleine(re) lokale bedrijven te kopen. Bedrijven die ook werken aan biodiversiteit, door het landschap te integreren in de bedrijfsvoering. Marjanne vertelt: dat door voedsel te kopen van bedrijven uit je eigen regio, waarbij je achter de werkwijze kunt staan, kun je invloed uitoefenen op hoe je eigen omgeving er uitziet of uit komt te zien.

Korte keten, direct levering

Marjanne is aangehaakt bij het bij het initiatief omdat het grootste deel van hun producten niet in de regio wordt geconsumeerd. Verbinding krijgen tussen consumenten en boeren uit de regio is niet eenvoudig. Volgens Marjanne, kan Eerlijk Eten uit de Streek hier een goede kruiwagen voor zijn.

Tot slot zegt Marjanne: “We hopen dat Eerlijk Eten uit de Streek de verbinding tussen consument en producent kan leggen, waarbij ze beide verantwoordelijkheid (gaan) voelen voor hoe ons voedsel wordt geproduceerd.”