Over de producent

Frank van den Berg van De Landouw is in 2019 begonnen met het telen van groente in De Glind, een dorp in de gemeente Barneveld. Frank kwam tijdens zijn opleiding in aanraking met de zoektocht van agrarische bedrijven naar nieuwe inkomstenbronnen. Eén van deze ontwikkelingen is het bieden van zorg. Zo kwam hij zelf terecht bij boerderij ‘t Paradijs waar hij acht jaar ervaring heeft opgedaan in de kleinschalige groenteteelt.

Toen de Rudolphstichting (opvang moeilijk opvoedbare kinderen) in De Glind grond in pacht uitgaf te gebruiken voor duurzame ontwikkeling kreeg Frank de kans om zijn eigen biologische groenteteeltbedrijf te starten. Hij heeft 10 hectare grond. Hiermee kan hij voldoende inkomen genereren en heeft hij de mogelijkheid om persoonlijk contact te houden met klanten en inwoners. Iets waar hij graag in investeert.

Project

groente

Producent

De Landouw

Duurzaamheid

Op dit moment is Frank nog druk bezig om de grond te leren kennen, het landschap te ontwikkelen en aan de biodiversiteit te werken. De gronden hebben een verschillende historie in hoe er met de bodem is omgegaan. De conditie is niet overal even goed. Bij een gezonde bodem heb je minder last van ziektes en plagen, dat heeft tijd nodig. Er worden nu volop maatregelen getroffen om de balans te herstellen. Is de grond bijvoorbeeld te zuur, dan wordt er kalk toegevoegd om dit tegen te gaan.

De percelen in De Glind hebben veel houtwallen, hagen en bosjes. Deze natuurlijke biodiversiteit is belangrijk. Het biedt namelijk bescherming tegen schadelijke insecten, omdat vogels insecten eten. In een polder zonder bomen en hagen heb je dat minder. Verder werkt Frank aan de biodiversiteit door aan wisselteelt te doen, niet te grote oppervlakte van één soort te verbouwen en het inzaaien van bloemenranden.

Korte keten, direct levering

Volgens Frank is een belangrijk deel van zijn werk het contact met de afnemers. Hij bouwt graag een relatie op om zo te weten te komen welke rassen het goed deden en waar te weinig of te veel van was. Zo kan hij zijn teelt beter afstemmen op de vraag. Met de informatie maakt hij een plan wanneer hij welke hoeveelheden en welke soorten en rassen gaat telen. En wanneer en waar hij welke gewassen gaat zaaien of poten.

Kijk voor meer informatie op facebook.com/biologischetuinderij/