arkemheen

Over de producent

In de Arkemheen polder, tussen Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk ligt De Bontepoort, een kleinschalige, extensieve boerderij van Bort en Cathaline. Samen met hun zoon Gijs produceren zij melk van plusminus 60 zwart- en roodbonte koeien. De Arkemheen Polder is één van de oudste polders in Nederland. Al in 1356 werd er een dijk gebouwd om de polder te beschermen. Later is er een stoomgemaal geplaatst om de ontwatering van de polder te regelen. Het Stoomgemaal Arkemheen kun je nu nog steeds bezoeken. Bijzonder is dat er nooit ruilverkaveling is geweest in de polder. Dat is uniek in Nederland. In de bochtige structuur van de slootjes zijn nog de slenken te herkennen waar de zuiderzee het land in kwam.

Hun schoonzoon Wolter maakt sinds 2020 verse zuivelproducten en zachte kaas onder het merk Arkemheen Zuivel. Wolter heeft een fascinatie voor alles wat je met melk kan maken. Dat maakt dat hij het jammer vindt dat de melk van zijn schoonouders anoniem verdwijnt naar het buitenland. Daarom wordt er nu een breed assortiment zuivel gemaakt: melk, vla, yoghurts, karnemelk, boter, kaas en binnenkort ook kwark.

Project

zuivel

Producent

Arkemheen Zuivel

Duurzaamheid

De Arkemheen polder is aangewezen als een natura 2000 gebied. Een uniek landschap waar weidevogels weer ruimschoots de kans krijgen om te broeden en hun maaltijden bij elkaar te verzamelen! Dat maakt het ook tot een prachtig wandel- en fietsgebied. De boeren in de polder helpen actief mee om het gebied te beschermen. Zo maaien ze de bermen en bepaalde weilanden niet in de broedperiode en worden er voedselrijke plasdrassen aangelegd.

Als er nesten in het land zijn, maaien de boeren daar ruim omheen om de vogels zo min mogelijk te verstoren. Ook wordt er geïnvesteerd in het aanleggen van bloem- en kruidenrijk grasland. Dit kost de boer ook wat en met de huidige melkprijs is het voor de boeren moeilijk om hun geliefde omgeving goed te beschermen. Daarom garandeert Arkemheen zuivel een eerlijke prijs voor de boer, zodat zij ook de financiële ruimte hebben om mee te werken om de bijzondere Arkemheen polder te behouden!

Voor de komende jaren is de familie verder aan het kijken wat er mogelijk is qua duurzaamheid. Daarbij wordt gedacht aan groene energie, natte en vaste mest beter scheiden en zelfs naar de mogelijkheid om om te schakelen naar biologisch.

arkemheen zuivel
fles karnemeld

Korte keten, direct levering

Doel van Arkemheen Zuivel is dat er meer zuivelproducten in de korte keten gekocht worden en er daardoor ook meer contact is tussend de boer en de consument. Waarom kopen we anonieme melk uit de supermarkt waarvan de dividenden naar het buitenland verdwijnen, terwijl de verse melk van de boer om de hoek, voor een te lage prijs naar het buitenland gaat?

Met Arkemheen Zuivel wil de familie daar verandering in brengen. Dagverse melk wordt opgehaald op de Bontepoort, drie kilometer verderop verwerkt tot de lekkerste zuivelproducten en dat wordt weer binnen de regio verkocht. De boer krijgt een eerlijke prijs en de consument weet waar de melk vandaan komt. Een korte, transparante voedselketen. Puur natuur, lokaal en eerlijk!