Skip to main content

Lokaal Voedsel Utrecht is gestart vanuit het samenwerkingsproject van LEADER Utrecht Oost en LEADER Weidse Veenweiden. Tijdens de – terug te kijken – Talkshow van 14 maart 2022 presenteerden ze de resultaten van de afgelopen drie jaar samenwerking volgens de LEADER aanpak.

Lokaal Voedsel Utrecht zet zich in om aanbieders en afnemers van lokaal voedsel in de provincie Utrecht met elkaar te verbinden.

De meest aansprekende inzichten en kwantitatieve resultaten per activiteiten hebben ze voor je samengevat in een resultatenoverzicht.

Voor de initiatiefnemers, betrokkenen in het project maar zeker ook voor andere belangstellenden en nieuwe geïntegreerde consumenten of producenten, hebben ze ook een uitgebreid eindverslag gemaakt met omschrijving van de activiteiten en projectaanpak, belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor het vervolg. Hiermee is het LEADER-project afgerond.

Lees meer hierover op de website: https://lokaalvoedsel-utrecht.nu/