Skip to main content

Als we lokaal geproduceerde biologische producten zo van de boer kopen, helpen we niet alleen onze gezondheid, maar ook het milieu. Hier zijn een paar van de voordelen van het kopen van lokaal geproduceerde, biologische producten:

 1. Minder transport
  • Producten die lokaal geproduceerd worden, hoeven niet vervoerd te worden over grote afstanden. Dit betekent minder uitstoot van broeikasgassen door transport, wat goed is voor het milieu. Er is minder energie nodig om die biologische producten bij jou thuis te krijgen. Maar ook bij het maken van die producten, is er minder energie nodig om alle toeleveranciers minder ver hoeven te rijden. Het gras voor koeien kan van de buren komen, groenafval kan voer worden voor varkens- of pluimveeboeren, mest kan dienen als biobrandstof voor de verwarming van de stallen en zo zijn er nog wel meer voordelen.
   jersey koeien in de wei

   Jersey koeien in de wei

 2. Mindere pesticiden en chemicaliën
  • Biologische producten worden geproduceerd met minder of geen pesticiden en chemicaliën, wat beter is voor onze gezondheid en het milieu. Door lokaal te kopen, weten we ook zeker dat de producten echt biologisch zijn. Kleinschalige landbouw is vaker minder belastend voor het milieu. Het is makkelijker om de bedrijfsvoering cyclisch te maken, dat wil zeggen dan afval of restproducten van omliggende boeren gebruikt kunnen worden bij een ander.
 3. Steun voor lokale boeren
  • Door lokaal te kopen, steunen we de lokale boeren in onze omgeving. Dit helpt hen om hun bedrijf te behouden en te groeien, wat bijdraagt aan een gezonde lokale economie. Als er meer lokale belangstelling is voor de boer, zal die ook andere keuzes kunnen gaan maken die beter zijn voor de producten, de omgeving of het milieu. Hij kan bijvoorbeeld andere graansoorten gaan kiezen omdat hij weet dat er vraag naar is. Hij kan samen met bedrijven of boeren uit de regio kiezen voor de bepaalde groente, fruitbomen, koeienrassen of variaties die bijdragen aan een grotere biodiversiteit.
 4. Versheid
  • Lokaal geproduceerde producten zijn vaak verser dan producten die vervoerd zijn van ver weg. Dit betekent dat de smaak en voedingswaarde van de producten beter behouden blijven, wat beter is voor onze gezondheid. Vers betekent ook dat het niet opgeslagen hoeft te worden zodat het minder ruimte kost, dus minder verwarming dus minder energie. Of het hoeft niet gekoeld te worden of zelfs bevroren, wat nóg meer energie kost.

In samenvatting: door lokaal geproduceerde biologische producten te kopen, helpen we het milieu door minder transport, mindere pesticiden en chemicaliën, steunen we lokale boeren en eten we producten die verser en gezonder zijn. Laten we dus onze ecologische voetafdruk verkleinen door meer lokaal geproduceerde biologische producten te kopen!